Τηλ.Επικοινωνίας: 2311820956
ΑΦΟΙ ΚΑΛΙΝΤZΑΚΗ Ο.Ε.

Όλες οι υπηρεσίες μας

Ιδιώτες

Συνεργεία
Οχημάτων

Συνεργεία
Οχημάτων

Πιστοποιημένη
ανάκληση
προϊόντων

Πιστοποιημένη
ανάκληση
προϊόντων

Κατεδάφιση
μεταλλικών
κατασκευών

Κατεδάφιση
μεταλλικών
κατασκευών

Αποξήλωση
εργοστασίων &
βιομηχανιών

Αποξήλωση
εργοστασίων &
βιομηχανιών

Μηχανήματα
έργου

Μηχανήματα
έργου

Στην «ΑΦΟΙ ΚΑΛΙΝΤΖΑΚΗ ΟΕ», προσφέρουμε την υψηλότερη εξυπηρέτηση πελατών, όλα με τη δέσμευσή μας για κορυφαία ασφάλεια στον κλάδο.

Back to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο